Member introduction of a KDE group

our members
KDElogo

Center for Computational Sciences
Faculty of Engineering, Information and Systems
・Professor: Hiroyuki Kitagawa
・Professor: Toshiyuki Amagasa
・Assistant Professor: Yasuhiro Hayase
・Assistant Professor: Chiemi Watanabe
・Assistant Professor: Hiroaki Shiokawa

Secretary
Yumiko Hisamatsu
Sato Tetsuko
Researcher
Salman Ahmed Shaikh
Takahiro Komamizu
Savong Bou
Kazumasa Horie

Graduate School of Systems and Information Engineering
(Doctoral Program)
Mateus Cruz
Yuyang Dong
Masafumi Oyamada
Hiroyoshi Ito

Graduate School of Systems and Information Engineering
(Master's Program)
Dong Chao
Kento Akiyama
Yuta Kusamura
Saki Nagaki
Tomokatsu Takahashi
Rikuya Suzuki
Katsumi Kumai
Tomoki Sato
Kenta Sugano
Machi Nagano
Masato Yamabe
Yuya Nasu
Daichi Miura
Walmor Silveira de Souza
Tomohiro Matsushita
Kento Mukai
Yuki Yasusaka
Eiichi Iwamoto
Masafumi Hayashi
Ken Mizusawa
Graduate School of Systems and Information Engineering
(Master's Program)
Shuhei Goto
Wataru Sakamoto
Masahumi Nakagawa

College of Information Sciences
Yuki Sumiya
Ryotaro Nakagawa
Mirai Niki
Kotaro Yamazaki
Hiroshi Yonai
Taiga Ogawa
Hiroaki Kitade
Shintaro Kurimoto
Maiki Okura
Shohei Matsugu
Kento Miura

Research Student
Miwa Yoshimura
Katia Bourahmoune
Evaldo Junior Lopes Borba


It returns to the top page of a KDE Web site